AddThis Social Bookmark Button

Ubezpieczenie NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków

O tym jak wiele zagrożeń czeka na podróżujących samochodami po polskich drogach nie trzeba nikogo przekonywać. Rozsądna jazda to jeden ze sposobów na to by zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami, drugi to ubezpieczenie NNW. Składka z tytułu ubezpieczenia płacona jest zazwyczaj jednorazowo przy podpisywaniu polisy. Jednorazowa płatność wynika przede wszystkim z niskiej składki. Jej wysokość zależy od sumy na jaką chcemy się ubezpieczyć, marki, wieku, pojemności i przeznaczenia pojazdu. Ponieważ ubezpieczenie związane jest bezpośrednio z umiejętnościami kierowcy ubezpieczyciel określając wysokość składki sprawdza predyspozycje kierowcy do bezpiecznej jazdy i jego dotychczasową szkodowość.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje odszkodowanie w przypadku szkód powstałych:

  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • podczas obsługi pojazdu przy czym ogólne warunki ubezpieczenia określają jakie czynności wchodzą w zakres ubezpieczenia,
  • podczas naprawiania samochodu w trakcie podróży,
  • podczas postoju w trakcie podróży,
  • podczas załadunku i rozładunku.

Wysokość składki NNW

Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia na jaką wykupimy polisę. Po określeniu uszczerbku jakiemu poszkodowany uległ w wyniku zdarzenia ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie. Teoretycznie każdy kto uczestniczy w ruchu drogowym narażony jest na potencjalną szkodę. Posiadacz samochodu który wykupi ubezpieczenie NNW zabezpiecza nie tylko siebie ale i wszystkie osoby, które z nim podróżują. Niezależnie od tego czy sam spowoduje kolizję,czy też bez jego winy pojazd ulegnie uszkodzeniu, a przy tym szkody dozna on sam lub przewożone przez niego osoby wszystkie mają zapewnioną ochronę w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponieważ roczna składka ubezpieczeniowa nie jest wysoka najczęściej jest ona proponowana razem z ubezpieczeniem OC, w niektórych ofertach ubezpieczeniowych jest to ubezpieczenie dodawane promocyjnie czyli bez dopłat do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto właśnie w tym zakresie porównać oferty poszczególnych ubezpieczycieli.

Kalkulator OC AC

To prosty sposób na zakup taniego ubezpieczenia samochodu.

Oblicz!

Najtańsze OC?

Porównaj oferty wszystkich towarzystw i wybierz najtańsze OC!

Sprawdź!

Kup ubezpieczenie ONLINE

Bez wychodzenia za domu bez jeżdżenia do agenta... po prostu - przez Internet!

Zobacz!